Дейности

Ангажимента е качеството и професионалното изпълнение!

 
Opening Times
Monday - Friday: 09:00 - 18:00
 
Our Location
100 Mainstreet Center, Sydney
 
Customer Support
+208 333 9296

СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ.

Удостоверение Камара на Строителите

ОСНОВНО ИЗВЪРШВАМЕ,

Строително монтажни дейности 5 -та група (съгл. позиция „Строителство“ на КИД – 2008).
 • Разрушаване на сгради

  Механизирано събаряне на стари промишлени сгради.
  плюс рекултивация на терена
 • Изкопи и насипи с багер

  Механизирано извършване на земни работи.

  земно-изкопни и насипни
 • Пътни настилки

  Полагане на пътни, улични, паркови настилки.

  рехабилитация и възстановяване
 • Преносни съоръжения

  Изграждане и подмяна на разпред. мрежи и тръбопроводи.
  ВиК канализации, електропроводи …

Рециклиране на строителните отпадъци с мобилна челюстна трошачка

Раздробяване на отпадъци, които може да се оползотворят, като се вложат обратно в насип(и).

ДАНИ 2000 е регистрирана фирма в РИОСВ за събиране и третиране на отпадъци.

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Събаряне на сгради

Разрушаване на сгради

Механизирано разрушаване с багери на старите индустриални сгради.

Раздробяване с трошачка на строителни отпадъци

Рециклиране на отпадъци

Раздробяване с челюстна трошачка на строителните отпадъци.

Сепариране и рециклиране на отпадъци и рекултивация на терен

Рекултивация на терени

Почистване, извозване на отпадъци. Заравняване на терена.

Изкопи и насипи с багер

Изкопи и насипи с багер

Механизирано извършване с багери на изкопни и насипни работи.

Рехабилитация и възстановяване на пътни настилки

Пътни настилки

Полагане на настилки пътни и улични (алеи, тротоари …).

Подмяна на ВиК тръброводи

Преносни съоръжения и мрежи

Изграждане на нови или подмяна на стари ВиК тръбопроводи, електро,  газопроводи.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

Говорете с експерт.

В бизнеса от 2007 година.

Портфолио с видео клипове
Разрушаване на индустриални сгради и строително монтажна дейност. Повече за ДАНИ 2000.