Политика на Поверителност

 
Opening Times
Monday - Friday: 09:00 - 18:00
 
Our Location
100 Mainstreet Center, Sydney
 
Customer Support
+208 333 9296

УЕБ САЙТ WWW.DANI2000.COM

От dani2000.com ценим всеки посетител в този сайт, оценяме и отношението към концепцията за ползване на персоналната информация.

По тази причина създадохме политика на поверителност в сайта чрез която да ви уверим, че вашите данни предоставени онлайн се пазят и съхраняват отговорно.

Нашата политика на поверителност се отнася за информация предоставена от вас доброволно.

Политика на Поверителност

  • Събиране и обработка на данните
  • Използване на личните данни
  • Защита на личните данни
  • Свобода на избора
  • Сигурност
  • Използване на „Бисквитки“
  • Съдържание от други уеб сайтове
  • Право на информация
  • Известяване за промени

Събиране и обработка на данните

Персоналната информация е всичко това, което идентифицира потребителят в www.dani2000.com – имена, имейл адрес и телефон за контакт.

Ние не изискваме Вашите данни, ако Вие не ги предоставите в случаите, когато правите запитване чрез онлайн формата за контакт с нас в сайта.

Използване на личните данни

Ние може да използваме личните Ви данни изключително с технически цели свързани с обслужването на уеб сайта.

Да получите лесен достъп до актуалната информация или за контакт във връзка с услугите, които предлагаме.

Защита на личните данни

Пазенето на личните данни е приоритет за нас! декларацията за поверителност е в сила, когато посещавате dani2000.com и попълвате имена, телефон, имейл адрес във формата за контакт с нас.

Свобода на избор

Вие преценяте за информацията която ще ни предоставите в www.dani2000.com.

При изпращане на запитване онлайн, вие попълвате имена, телефон и имейл с цел да се улесни комуникацията с вас.

Сигурност

От Dani2000.com полагаме изключителни грижи да осигурим сигурност и защита на данните, които ни се предоставят.

Всички данни свързани с персоналната информация се пазят напълно отговорно!

Използване на „Бисквитки“

За нас е от изключително значение Вие да останате удовлетворени от начина чрез, който предлагаме нашите услуги онлайн в интернет страницата ни.

Бисквитки“ са малките криптo файлове, които се генерират и съхраняват в едно устройство (компютър, мобил. телефон или таблет), когато посещавате сайта WWW.DANI2000.COM.

Чрез бисквитки отделно се разпознават  устройствата, и съдържанието от сайта се представя адаптирано спрямо личните ви интереси и предпочитания.

Посещението в www.dani2000.com може да създаде „бисквитки“, които се ползват с цел за повишаване на продуктивността в сайта и анализ на web потребителя.

Информацията е криптирана, странични лица нямат достъп до нея.

Съдържание от други сайтове

Ние не носим отговорност за съдържание представено в други сайтове отностно предлаганите услуги в този сайт.

Право на информация

Всеки има право да поиска повече детайли отностно поверителността в сайта!

В отговор, незабавно ще ви уведомим, кои от вашите данни са запазени в случай, че има такива при посещенията ви в сайта www.dani2000.com.

Известяване за промени

Промени в политика на поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.

Декларацията за защита и опазване на персоналната ви информация e актуална от 01-Май-2022.

Имате въпроси?

онлайн форма за контакт